Autosklá

 

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak je čelné sklo prasknuté alebo poškodené v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20mm. Technicky nespôsobilé vozidlo nie je možné používať v cestnej premávke. Používaním technicky nespôsobilého vozidla rizkujete zadržanie technického preukazu a pokutu 60,-€.

 

Meníme sklá na všetkých značkách motorových vozidiel.

 

  Autosklá   Autosklá  
  Výmena autoskla   Oprava autoskla   
  Autosklá      
  Poistná udalosť?      

 

Náš sortiment zahŕňa skla pre všetky značky vozidiel. Máme predispozíciu na výmenu skiel nielen pre osobné automobily ale aj pre úžitkové, nákladné vozidlá a autobusy. Robíme výmenu nielen čelných skiel, ale aj bočných skiel, zadných skiel a strešných skiel. V ponuke máme sortiment viacerých výrobcov, preto dokážeme ponúknuť rôzne cenové a kvalitatívne kategórie skiel (aj nízko nákladové výmeny skiel). Okrem skiel ponúkame aj celý sortiment príslušenstva (lišty, spony, tesniace lišty, tmely, lepidlá, ...) potrebných pre výmenu skiel.