Príprava na STK a EK

Je pre Vás návšteva Stanice technickej kontroly problémom?

 

Vďaka našej profesionalite a ľudskému prístupu dokážeme Vaše vozidlo pripraviť pre úspešné zvládnutie technickej kontroly, alebo môžeme za Vás s Vašim vozidlom vykonať technickú kontrolu. Tak sa nemusíte cítiť nepríjemne počas kontroly a môžete ušetriť Váš čas. Na tomto linku: STK kontrola si môžete overiť technickú kontrolu vozidla.

 

Príprava na STK a EK

Príprava vozidla pre technickú kontrolu a emisnú kontrolu

 

Naši pracovníci počas prípravy Vášho vozidla na technickú a emisnú kontrolu na vozidle skontrolujú:

 

1, stav bŕzd a tlmičov prejazdom diagnostickou linkou NUSSBAUM. Linka podrobne skontroluje stav podvozku, konkrétnejšie priľnavosť, ovalitu, smerovú odchýlku, pasívny odpor vozidla, účinnosť všetkých bŕzd, zbrzdenie vozidla. Tak naši mechanici získajú podrobné informácie o stave Vášho podvozku.

 

Príprava na STK a EK2, brzdovú kvapalinu a jej bod varu, pretože okrem toho, že sa tento kontroluje aj pri technickej kontrole vozidla je nesmierne dôležité mať brzdovú kvapalinu predpísanej kvality a parametrov, pretože aj na nej záleží brzdný účinok najmä pri nečakanom zaťažení Vášho brzdového systému. Brzdová kvapalina patrí do skupiny dôležitých prevádzkových kvapalín a jej výmena je stanovená výrobcami vozidiel najneskôr raz za dva roky, alebo každých 30.000km podľa toho čo ubehne skôr.

 

Príprava na STK a EK3, všetky prevádzkové kvapaliny (oleje, chladiaca zmes, ...), ich stav a ich únik. Únik prevádzkových kvapalín alebo paliva ma za následok nielen nespoľahlivosť vozidla ale kontaminuje životné prostredie, teda pri technickej kontrole je považovaný za nespôsobilosť vozidla.

 

Príprava na STK a EK4, kontrolky na prístrojovom panely, pretože niektoré môžu signalizovať dôležitú informáciu o technickom stave vozidla. Napríklad rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora sa považuje za technickú nespôsobilosť vozidla. Taktiež ak je vozidlo vybavené diagnostickou zásuvkou rozsvietená kontrolka diagnostiky sa považuje za nespôsobilosť vozidla.

 

Príprava na STK a EK5, stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra, pretože nadmerne znečistený vzduchový filter môže mať za následok nadmernú dymivosť vozidla. Stav a tesnosť nasávacieho a výfukového systému vozidla. Netesnosti a ich následky majú za dôsledok napríklad zvýšenú prítomnosť kyslíka vo výfukových plynoch, čo je tiež považované za nespôsobilosť vozidla.

 

Príprava na STK a EK6, vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla. Okrem vizuálnej kontroly svetiel vždy kontrolujeme či sú hlavné svetlomety správne nastavené, pretože nám sa takmer vždy stáva, že vozidlo k nám príde s nesprávne nastavenými svetlometmi. Okrem tejto kontroly naši technici kontrolujú aj správnu činnosť nastavovania horizontu svetiel.

 

Príprava na STK a EK7, kontrolu náprav, kde sa kontrolujú vôle na riadení, vôle v čapoch, ložiskách, stav pruženia, správny rozmer a stav / vhodnosť dezénu pneumatík.

 

Príprava na STK a EK8, všetky skl8, pretože ak je napríklad na prednom skle poškodenie v priemere nad 20mm je toto považované za technickú nespôsobilosť vozidla.

 

9, ostatné dôležité prvky vozidla ako sú napríklad okenné a reklamné fólie, splynovač u vozidiel s LPG, lekárnička, trojuholník, reflexné vesty, ...

 

Celá táto príprava trvá približne 1 hodinu, ak nájdeme vo vozidle niečo je v rozpore s predpismi okamžite Vás budeme informovať a vzájomne si odúshlasíme výmenu časti, ktorá nespĺňa predpisy (napríklad brzdová kvapalina, lekárnička, žiarovka, ....). Cena za túto prípravu na technickú a emisnú kontrolu je 20,-€ s DPH.

 

Ak je potrebné na vozidle niečo vymeniť čo nespĺňa predpisy o cene Vás samozrejme informujeme vopred.

 

Príprava vozidla a prevedenie technickej a emisnej kontroly

 

Príprava na STK a EKNaši pracovníci okrem vyššie spomínanej kontroly vozidla za Vás s Vašim vozidlom vykonajú aj technickú a emisnú kontrolu. Ponúknutá služba má za snahu pomôcť zákazníkom ušetriť čas potrebný tráviť pri prehliadke na stanici technickej kontroly a samozrejme eliminovať nepríjemné pocity pri kontrole Vášho vozidla. Okrem ceny za prípravu vozidla na technickú kontrolu 20,-€ s DPH u nás zaplatíte len to čo by ste zaplatili aj na stanici technickej kontroly. Za službu zájdenia na technickú a emisnú kontrolu si nič neúčtujeme (platí len v prípade, že vozidlo pripravujeme na technickú a emisnú kontrolu).

 

V prípade, že sa rozhodnete využiť naše služby prípravy a prevedenia technickej a emisnej kontroly budete na to potrebovať spolu s vozidlom nám odovzdať veľký technický preukaz (A4) – osvedčenie o evidencii vozidla.