Servis klimatizácií

 Servis klimatizácií

  Servis klimatizácií
 
  Servis klimatizácií  

 

Sme jeden z mála servisov v regióne, ktorý si plní všetky legislatívne náležitosti pri servise a údržbe klimatizácií vrátane povinností vyplývajúcich zo zákona 286/2009 Z.z. o nakladaní so skleníkovými plnymi.

V roku 2007 nám bol vydaný certifikát číslo 842/2006, ktorého platnosť je udržiavaná pravidelnými kontrolami Ceritifikačného orgánu pre chladiacu a klimatizačnú techniku a pravidelnými školeniami
a skúškami našich pracovníkov. Naše zariadenia sú pravidelne kontrolované a preskúšavané v zmysle nariadenia 1516/2007.
Naša práca je teda legálna práca.

 

Vedeli ste, že ...

 

  • baktérie a plesne usadené vo ventilačnom a klimatizačnom systéme spôsobujú nielen zápach, ale predovšetkým môžu mať za následok rôzne respiračné ochorenia. Preto sa odporúča dezinfekcia ventilačného systému minimálne 2x ročne
  • kabínový filter zachytáva množstvo alergénov a prachu preto sa odporúča výmena najmenej každých 30.000km alebo raz za dva roky
  • chladivo klimatizácie obsahuje olej, ktorý zabezpečuje mazanie pohyblivých častí kompresora preto sa odporúča regenerácia chladiva (odsatie, filtrácia, doplnenie oleja a spätné natlakovanie do systému) minimálne raz ročne
  • vodič sa v optimálne nastavenej teplote interiéru venuje vedeniu vozidla s vyššou pozornosťou
  • teplota v interiéri by nemala byť pri zapnutej klimatizácii nižšia ako max. 5-6 stup. oproti vonkajšej teplote
  • klimatizácia v interiéri nielen vzduch chladí ale aj vysúša. Proti suchu slizníc sa treba brániť dostatočným prísunom tekutín
  • klimatizáciu je možné použiť aj v chladnom počasí alebo za dažďa kedy Vám môže pomôcť odsať nechcenú vlhkosť z interiéru
  • ignorácia pravidelnej údržby klimatizácie vedie k deštrukcii kompresoru, výparníka alebo inej časti systému